Sala wynajmowana.
Ilość miejsc w sali: 30

Sala wyposażona jest w modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, odtwarzacza DVD.
Posiadamy program do prowadzenia wykładów

Dysponujemy 2 stanowiskami komputerowymi, w tym 2 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 2 z możliwością indywidualnej nauki przepisów.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: palarnię w pomieszczeniu obok, dostęp do WC,